Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu omassa kodissaan asuvalle yli 65-vuotiaalle pienituloiselle tai vähävaraiselle, Kelan hoitotukea saavalle henkilölle, jolla on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia liikkua ja käyttää julkisia liikennevälineitä tai asiointiliikennepalvelua.

 

Ota yhteyttä:

Sosiaaliohjaaja
Niina Lappalainen
044 7499 256
niina.lappalainen(a)tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

Kotihoitopalveluiden esimies
Kati Vehniäinen
044 7499 253
kati.vehniainen(a)tervo.fi