Lapsen kiireellinen sijoitus

Jos lapsi on välittömässä vaarassa, lapselle voidaan järjestää kiireellisesti sijaishuoltona hänen tarvitsemansa hoito ja huolto.

Ennen kiireellistä sijoitusta koskevia päätöksiä selvitetään lapsen, vanhemman, huoltajan sekä muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavan henkilön mielipide ja käsitys asiasta. Selvittäminen voidaan jättää tekemättä, jos selvittämisestä aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa haittaa lapsen terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle.

Kiireellisissä asioissa virka-ajalla (klo 8-15) Tervon kunnan sosiaalitoimisto vastaa kiireellisiin sosiaalipalveluiden tarpeisiin.

 

Ota yhteyttä:

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
Tiina Väisänen
0447 499 251
tiina.vaisanen@tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

Sosiaaliohjaaja
Marika Suvinen
044 7499 256
marika.suvinen(a)tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

 

Lähetä turvapostia

Tervon kunnan vaihde
017 499 111

HUOM! Jätä soittopyynnön yhteydessä maininta asian kiireellisyydestä!
Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella 112