Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperhepalveluista lapsiperhe voi saada kokonaisvaltaisesti tukea esimerkiksi lapsen kasvuun ja kehitykseen, kasvatuskysymyksiin, taloudelliseen toimeentuloon ja sosiaalisen kuntoutuksen tarpeisiin. Lapsiperheiden palvelut muodostavan kokonaisuuden, jossa asiakasperhettä pyritään tukemaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Lapsiperheiden palveluiden rajaaminen on haastavaa, sillä lapsiperheiden palveluihin voi kuulua myös muita palveluita, kuten esimerkiksi välitystili -asiakkuus, toimeentulotuki, vammaispalvelut tai perheoikeudelliset palvelut.

Lapsiperheiden toimeentulotuki määritellään kuten muiden asiakkaiden toimeentulotuki. Perustoimeentulotuen myöntää Kela, täydentävän ja ennalta ehkäisevän toimeentulotuen myöntää kunta. Täydentävän ja ennalta ehkäisevän toimeentulotuen hakemus edellyttää perustoimeentulotuen päätöstä Kelalta.

Palvelut perustuvat sosiaalihuoltolakiin, joten lastensuojelun asiakuutta ei tarvitse. Lapsiperheiden palvelut ovat matalan kynnyksen palveluita, joissa haasteisiin pyritään vastaamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

 

Ota yhteyttä:

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
Tiina Väisänen
044 7499 251
tiina.vaisanen(a)tervo.fi
Soittoaika ma - pe klo 8-10

Sosiaaliohjaaja
Marika Suvinen
044 7499 256
marika.suvinen(a)tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

Perusturvajohtaja
Minna Heikkinen
044 7499 250
minna.heikkinen(a)tervo.fi

Lähetä turvapostia
 

Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella 112