Lastensuojelu

Lastensuojelua ohjataan tarkoin Lastensuojelulaissa (417/2007). Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lähtökohtaisesti lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi.

Lastensuojelu tukee vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia. Lastensuojelu pyrkii ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin.

 

Lastensuojeluilmoitus

Ota yhteyttä:

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
Tiina Väisänen
0447 499 251
tiina.vaisanen@tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

Sosiaaliohjaaja
Marja Pöllänen
044 7499 266
marja.pollanen(a)tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

Perusturvajohtaja
Minna Heikkinen
044 7499 250
minna.heikkinen(a)tervo.fi

Lähetä turvapostia

Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella 112