Lastensuojelu

Lastensuojelua ohjataan tarkoin Lastensuojelulaissa (417/2007). Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lähtökohtaisesti lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi.

Lastensuojelu tukee vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia. Lastensuojelu pyrkii ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin.

 

Ota yhteyttä:

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
0447 499 251

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Puhelinvaihde 017 173 311
https://pshyvinvointialue.fi

 

 

 

Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella 112