Lastensuojelu

Lastensuojelua ohjataan tarkoin Lastensuojelulaissa (417/2007). Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lähtökohtaisesti lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi.
Lastensuojelu tukee vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia. Lastensuojelu pyrkii ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin.

 

Lastensuojeluilmoitus

Ota yhteyttä:

Lastensuojelusta vastaava työntekijä
Mari Jalava
0447 499 251

mari.jalava@tervo.fi
Soittoaika ma - pe klo 8-10

Sosiaalityöntekijä
Anne Syrjänen
044 7499 265
anne.syrjanen(a)tervo.fi
Soittoaika ma - pe klo 8-10

Perusturvajohtaja
Minna Heikkinen
044 7499 250
minna.heikkinen(a)tervo.fi

Lähetä turvapostia

Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella 112