Lastensuojeluilmoitus ja lastensuojeluasiakkuuden alkaminen

Lastensuojeluasia tulee vireille lastensuojeluilmoituksesta, hakemuksesta tai kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä yksityinen kansalainen sekä viranomainen. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti:


Arvion lastensuojelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeesta tekee sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä arvioi lapsen kasvuolosuhteita sekä huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta.

Lastensuojeluasiakkuus alkaa, kun sosiaalityöntekijä toteaa palvelutarpeen arvioinnin perusteella, että:

  • lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä; taikka
  • lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään; ja
  • lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa myös silloin, kun lastensuojeluasian vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisiin toimiin lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi tai kun lapselle tai hänen perheelleen muutoin annetaan tässä laissa tarkoitettuja palveluja tai muuta tukea ennen palvelutarpeen arvioinnin valmistumista.

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä:

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
Tiina Väisänen
0447 499 251
tiina.vaisanen@tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

Sosiaaliohjaaja
Marja Pöllänen
044 7499 266
marja.pollanen(a)tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

 

Lähetä turvapostia

Tervon kunnan vaihde
017 499 111

HUOM! Jätä soittopyynnön yhteydessä maininta asian kiireellisyydestä!
Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella 112