Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Avohuollon tukitoimia toteutetaan yhteistyössä lapsen ja vanhempien, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kanssa.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimia voivat olla:

  • tuki lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen;
  • lapsen taloudellinen ja muu tukemista koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä;
  • lapsen kuntoutumista tukevat hoito- ja terapiapalvelut;
  • tehostetta perhetyö;
  • perhekuntoutus;
  • sijoitus avohuollon tukitoimena tai
  • muut lasta ja perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet.

Lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalihuollon palvelut ja lasten päivähoito järjestetään sen mukaisesti kuin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on arvioinut niiden tarpeen lapsen tai vanhemman asiakassuunnitelmassa.

 

Ota yhteyttä:

Sosiaalityöntekijä

0447 499 251

Soittoaika ma - pe klo 8-10

Sosiaalityöntekijä
Sanna Heikkinen
044 7499 265
sanna.heikkinen(a)tervo.fi
Soittoaika ma - pe klo 8-10

Perusturvajohtaja
Minna Heikkinen
044 7499 250
minna.heikkinen(a)tervo.fi

Lähetä turvapostia
 

Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella 112