Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut

Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut kuuluvat esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja 2. asteen ammatillisen koulutuksen (opetussuunnitelmaperusteisille) opiskelijoille.

Kuraattoripalvelut ovat osa oppilaitoksissa tehtävää oppilas- ja opiskelijahuoltotyötä. Oppilas- ja opiskelijahuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden, opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Oppilas- ja opiskelijahuoltotyö on luottamuksellista ja toimintaa ohjaavat tietosuojaa ja salassapitoa koskevat säädökset. Opiskeluhuollon kuraattoripalveluista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013). Yksilötapaamisista kertyvät asiakastiedot kirjataan kuraattorin asiakaskertomukseen.

Kuraattorin keskeisimpiä tehtäviä ovat

  • oppilaskohtainen työskentely (selvittely, arviointi, tukikeskustelut, koulun tukitoimien järjestely, ohjaus koulun ulkopuolisten palvelujen piiriin)
  • työskentely oppilasryhmien ja luokkien kanssa (yhteishenki-, kiusaamis- ja päihdekysymyksissä)
  • opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön konsultointi
  • koulun oppilashuollolliseen suunnittelu- ja kehittämistyöhön osallistuminen (toimintamallien kehittäminen ongelma- ja kriisitilanteisiin)

 

Ota yhteyttä

Koulukuraattori
040 1497 570

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Puhelinvaihde 017 173 311
www.pshyvinvointialue.fi