Päihdehuolto

Päihdetyöllä vähennetään ja poistetaan päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä sekä tuetaan päihteettömyyttä. Sosiaalihuollon päihdetyöhön kuuluu ohjaus ja neuvonta; päihteiden ongelmakäyttäjille, heidän omaisilleen ja muille läheisilleen suunnatut sosiaalihuollon erityispalvelut; muut päihteettömyyttä tukevat tai päihteiden ongelmakäytön vuoksi tarvittavat sosiaalipalvelut.

Raskaana olevalla henkilöllä on oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä tukevat sosiaalipalvelut.

Tervon kunnassa päihdehuollon sosiaaliohjaus ja –tuki järjestetään yhteistyössä muiden Nilakan kuntien kanssa. Sosiaaliohjaaja / mielenterveys- ja päihdetyöohjaaja on Tervossa perjantaisin.

Nilakan alueen mielenterveys- ja päihdepalvelut

Ota yhteyttä:

Sosiaaliohjaaja / mielenterveys- ja päihdetyöohjaaja
Sari Jauhiainen
sari.jauhiainen(a)vesanto.fi
044 788 5438

Sosiaalityöntekijä
Annamari Mwegerano
044 7499 265
annamari.mwegerano@tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10