Päihdehuolto

Päihdetyöllä vähennetään ja poistetaan päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä sekä tuetaan päihteettömyyttä. Sosiaalihuollon päihdetyöhön kuuluu ohjaus ja neuvonta; päihteiden ongelmakäyttäjille, heidän omaisilleen ja muille läheisilleen suunnatut sosiaalihuollon erityispalvelut; muut päihteettömyyttä tukevat tai päihteiden ongelmakäytön vuoksi tarvittavat sosiaalipalvelut.

Raskaana olevalla henkilöllä on oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä tukevat sosiaalipalvelut.

Tervon kunnassa päihdehuollon sosiaaliohjaus ja –tuki järjestetään yhteistyössä muiden Nilakan kuntien kanssa. Päihde- ja mielenterveystyöntekijä on Tervossa pääsääntöisesti keskiviikkoisin, poikkeuksena Tarinatuvan tiloissa pidettävän vertaiskahvilan toimintapäivät, jolloin työntekijä on Tervossa maanantaina.

Nilakan alueen mielenterveys- ja päihdepalvelut

Ota yhteyttä:

Nilakan alueen päihde- ja mielenterveystyöntekijä
Sari Jauhiainen
sari.jauhiainen(a)vesanto.fi
044-788 5438


Lastensuojelusta vastaava työntekijä

Mari Jalava
044 7499 251
mari.jalava@tervo.fi
Soittoaika ma - pe klo 8-10

Sosiaalityöntekijä
Anne Syrjanen
044 7499 265
anne.syrjanen(a)tervo.fi
Soittoaika ma - pe klo 8-10

Nilakan mielenterveys- ja päihdeohjelma