Päihdehuolto

Päihdetyöllä vähennetään ja poistetaan päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä sekä tuetaan päihteettömyyttä. Sosiaalihuollon päihdetyöhön kuuluu ohjaus ja neuvonta; päihteiden ongelmakäyttäjille, heidän omaisilleen ja muille läheisilleen suunnatut sosiaalihuollon erityispalvelut; muut päihteettömyyttä tukevat tai päihteiden ongelmakäytön vuoksi tarvittavat sosiaalipalvelut.

Raskaana olevalla henkilöllä on oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä tukevat sosiaalipalvelut.

Tervon kunnassa päihdehuollon sosiaaliohjaus ja –tuki järjestetään yhteistyössä muiden Nilakan kuntien kanssa. Päihde- ja mielenterveystyöntekijä on Tervossa pääsääntöisesti keskiviikkoisin, poikkeuksena Tarinatuvan tiloissa pidettävän vertaiskahvilan toimintapäivät, jolloin työntekijä on Tervossa maanantaina.

Ota yhteyttä:

Nilakan alueen päihde- ja mielenterveystyöntekijä
Sari Jauhiainen
sari.jauhiainen(a)vesanto.fi
044-788 5438

Sosiaalityöntekijä
Tilda Heikkinen
0447 499 251
tilda.heikkinen(a)tervo.fi
Soittoaika ma - pe klo 8-10

Sosiaalityöntekijä
Alisa Koivisto
044 7499 265
alisa.koivisto(a)tervo.fi
Soittoaika ma - to klo 8-10

Nilakan mielenterveys- ja päihdeohjelma