Päihdehuolto

Päihdetyöllä vähennetään ja poistetaan päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä sekä tuetaan päihteettömyyttä. Sosiaalihuollon päihdetyöhön kuuluu ohjaus ja neuvonta; päihteiden ongelmakäyttäjille, heidän omaisilleen ja muille läheisilleen suunnatut sosiaalihuollon erityispalvelut; muut päihteettömyyttä tukevat tai päihteiden ongelmakäytön vuoksi tarvittavat sosiaalipalvelut.

Raskaana olevalla henkilöllä on oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä tukevat sosiaalipalvelut.

Tervon kunnassa päihdehuollon sosiaaliohjaus ja –tuki järjestetään yhteistyössä muiden Nilakan kuntien kanssa. Päihde- ja mielenterveystyöntekijä on Tervossa pääsääntöisesti keskiviikkoisin, poikkeuksena Tarinatuvan tiloissa pidettävän vertaiskahvilan toimintapäivät, jolloin työntekijä on Tervossa maanantaina.

Nilakan alueen mielenterveys- ja päihdepalvelut

Ota yhteyttä:

Nilakan alueen päihde- ja mielenterveystyöntekijä
Sari Jauhiainen
sari.jauhiainen(a)vesanto.fi
044 788 5438

Sosiaalityöntekijä
Annamari Mwegerano
044 7499 265
annamari.mwegerano@tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

Sosiaaliohjaaja
Niina Lappalainen
044 7499 252
niina.lappalainen(a)tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

Nilakan mielenterveys- ja päihdeohjelma