Päivätoiminta

Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Tervon kunnan alueella asuville vaikeavammaisille henkilöille päivätoimintaa järjestetään yhteistyössä Vaalijalan kuntayhtymän kanssa Savoset toimintakeskuksessa.

 

Ota yhteyttä:

Sosiaalityöntekijä
Alisa Koivisto
044 7499 265
alisa.koivisto(a)tervo.fi
Soittoaika ma - to klo 8-10

Perusturvajohtaja
Minna Heikkinen
044 7499 250
minna.heikkinen(a)tervo.fi

Lähetä meille turvapostia


Savoset Tervo
Vastaava ohjaaja

Tuula Koivistoinen
044 389 9622
Lohitie 3
72210 Tervo

 

 

Savoset Tervo