Päivätoiminta

Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Tervon kunnan alueella asuville vaikeavammaisille henkilöille päivätoimintaa järjestetään yhteistyössä Vaalijalan kuntayhtymän kanssa Savoset toimintakeskuksessa.

 

Ota yhteyttä:

Sosiaalityöntekijä
044 7499 251
Soittoaika ma - pe klo 8-10

Lähetä meille turvapostia


Savoset Tervo
Vastaava ohjaaja

Tuula Koivistoinen
044 389 9622
Lohitie 3
72210 Tervo