Sopimus lapsen huollosta ja tapaamisesta

Vanhempien erotessa tai asuessa erillään on suositeltavaa, että vanhemmat tekevät kirjallisen sopimuksen alaikäisen lapsensa huollosta, asumisesta ja oikeudesta pitää yhteyttä erossa asuvaan vanhempaansa. Sopimuksia ei kuitenkaan ole pakko tehdä, jos vanhemmat katsovat ne tarpeettomiksi.

Sopimus lapsen huollosta tehdään kirjallisesti ja se vahvistetaan sen kunnan lastenvalvojan toimesta, missä lapsella on asuinpaikka.

Ennen lapsen syntymää tehdyn isyyden tunnustamisen yhteydessä on samalla äitiysneuvolakäynnillä mahdollista allekirjoittaa myös vanhempien yhteishuoltosopimus, joka toimitetaan lastenvalvojalle. Kunnan lastenvalvoja vahvistaa yhteishuoltosopimuksen lapsen synnyttyä, kun maistraatti on vahvistanut isyyden.  
Lapsen tapaamisista ei ole olemassa lakisääteistä mallia, vaan vanhemmat sopivat tapaamisista keskenään huomioiden lapsen iän ja kehitystason. Yleisesti tapaamissopimuksissa sovitaan siitä, miten lapsi tapaa muualla asuvaa vanhempaa sekä kuinka tapaamiset järjestetään yleisinä loma-aikoina ja juhlapyhinä. Tapaamisten tavoitteena on, että lapsella on mahdollisuus oppia tuntemaan ja luoda lapsi-vanhempisuhde erossa asuvaan vanhempaansa.

 

Ota yhteyttä:

Lastensuojelusta ja perheoikeudellisista asioista vastaava sosiaalityöntekijä
044 7499 251

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Puhelinvaihde 017 173 311
www.pshyvinvointialue.fi