Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella

Sosiaalipäivystys on kiireellistä sosiaalialan ammattilaisen antamaa apua sosiaalisessa hätätilanteessa päivittäisen virastotyöajan ulkopuolella ja viikonloppuisin.

 

 

Sosiaalipäivystyksen toimipaikka sijaitsee Kuopiossa.

p. 112