Sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö on asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus. Palvelut sovitetaan yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta.

Sosiaalityö on luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä.

 

Ota yhteyttä:

Sosiaalityöntekijä
Pirjo Kukkonen
0447 499 251
pirjo.kukkonen(a)tervo.fi
Soittoaika ma - pe klo 8-10

Sosiaalityöntekijä
Terttu Laitinen
044 7499 265
terttu.laitinen(a)tervo.fi
Soittoaika ma - pe klo 8-10

Sosiaaliohjaaja
Katariina Pihlakari
044 7499 266
katariina.pihlakari(a)tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

Toimistosihteeri
Pirkko Väätäinen
- välitystili, Kelan yhteyshenkilö, toimeentulotuki
044 7499 252
pirkko.vaatainen(a)tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

Perusturvajohtaja
Minna Heikkinen
044 7499 250
minna.heikkinen(a)tervo.fi

Lähetä turvapostia
 

Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella 112