Sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö on asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus. Palvelut sovitetaan yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta.

Sosiaalityö on luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä.

 

Ota yhteyttä:

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
044 7499 251
Soittoaika ma-pe klo 8-10

Sosiaaliohjaaja
044 7499 266
Soittoaika ma-pe klo 8-10

 

Lähetä turvapostia
 

Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella 112