Vammaispalvelut

Vammaispalveluilla tuetaan vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluita ovat vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, päivätoiminta, henkilökohtainen apu sekä palveluasuminen.

 

Ota yhteyttä:

Sosiaalityöntekijä
Tiina Väisänen
044 7499 251
tiina.vaisanen(a)tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

Sosiaaliohjaaja/Toimistosihteeri
Niina Lappalainen
044 7499 252
niina.lappalainen(a)tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

 

Lähetä meille turvapostia