Ympäristönsuojelu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat:

  • Vesiensuojeluun, ilmansuojeluun, luonnonsuojeluun ja meluntorjuntaan liittyvät asiat
  • Jätehuollon valvonta ja neuvonta
  • Maastoliikenne- ja vesiliikenneasiat
  • Vesihuoltolain, nitraattiasetuksen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen valvonta
  • Ympäristölupa-asiat
  • Ympäristönsuojelun suunnittelu, edistäminen ja tiedottaminen

Maa-aineslain mukaiset asiat valmistelee ja esittelee rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri, joka toimii myös ympäristölautakunnan pöytäkirjanpitäjänä. Ympäristönsuojelusihteeri päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista maisematyöluvista (puunkaato, kaivamistyöt yms. kaava-alueella).

Ota yhteyttä:

Rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri
Esko Tossavainen
044 7499 355
esko.tossavainen(a)tervo.fi
Virkavapaalla 18.11.2018 saakka.

Viransijaisena toimii:
Jukka Korhonen
044 7499 350
jukka.korhonen(a)tervo.fi

Ympäristölupalomakkeet