Takaisin

"Suomen parhaan kyläkoulun" suunnittelu etenee

Tervon kunnassa yläluokkien oppilasmäärän vähenemisestä johtuen kunnassa on tehty laaja Yläkouluselvitys 2018-2019.

Kunnanvaltuuston päätöksen (Kvalt. 13.5.2019 § 21) mukaisesti yläkoulun opetus järjestetään myös jatkossa viiden vuoden määräajalla osana Tervon Yhtenäiskoulua. Reunaehdoiksi on asetettu riittävät aineenopettajat, seurata lukuvuosittain ja lukuvuoden 2023-2024 lopussa tehtävä laaja selvitys, jonka jälkeen arvioidaan yläkoulun opetuksen jatko Tervossa.

Päätös on perusteltu pedagogisin perustein sekä uudenlaiset opetusjärjestelyt mahdollistavalla uuden oppimisympäristön rakentamisella. Järjestelyn on todettu olevan taloudellisesti kustannusneutraali suhteessa opetuksen järjestämiseen naapurikunnissa.

Koululla on luotu viimeisten kahden lukuvuoden aikana uusi toimintamalli opetuksen järjestämiseen. Useissa oppiaineissa on muodostettu yhdistelmäryhmiä. Opetussuunnitelmaa ja tuntijakoa on päivitetty. Koulun arjen käytänteisiin on tehty muutoksia. Valtuuston asettamat yläluokkien säilymisen reunaehdot ovat täyttyneet. Laadukas opetus ja yläluokkalaisten aineenopetus on pystytty turvaamaan.

Oppilasmääräennusteet on päivitetty vuoden vaihteessa. Päivityksessä on otettu huomioon Tervossa 2014-2020 syntyneet lapset. 2014 on syntynyt 7, 2015 11, 2016 10, 2017 7, 2018 11, 2019 5 ja 2020 13 lasta. 

Yläluokkalaisten, samoin kuin koko koulun oppilasmäärän on arvioitu vakiintuvan nykyistä paremmalle tasolle viiden vuoden kuluessa.   

Uuden koulun rakentamispäätökseen vaikuttaa oppilasmäärän ja reunaehtojen lisäksi kunnan taloustilanne. Rahoitusvaihtoehtoja selvitetään parhaillaan.

”Suomen parhaan kyläkoulun” hankesuunnittelu on annettu Palveluyhtiö Viisarit Oy:n tehtäväksi. Hankesuunnittelussa Viisarit selvittää koulurakentamisen eri vaihtoehtoja.

Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen kunnanhallituksen nimeämä työryhmä ja sivistyslautakunta perehtyvät suunnitelmaan ja tekevät kunnanhallitukselle esityksen koulun rakentamisesta. Lopullisen päätöksen rakentamisesta tekee kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksen pohjalta. 

Tervossa 25.4.2021

Hallintojohtaja
Kaija Tarvainen
p. 044 7499 201
kaija.tarvainen(a)tervo.fi


Ota yhteyttä:

Tervon kunta
017 499 111 (neuvonta)
017 3872 240 (fax)
tervon.kunta@tervo.fi

Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9.00-14.00.

Neuvonta ja chat-asiakaspalvelu
on avoinna ma-pe 8.00-15.00

Käynti- ja postiosoite
Tervontie 4, 72210 Tervo

Lähetä salattu viesti