Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset

Kulttuuri-, liikunta ja nuorisoavustukset haettavana

Tervon kunta julistaa haettaviksi KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOAVUSTUKSET SEKÄ KYLIEN KEHITTÄMISEEN KOHDENNETTAVAT AVUSTUKSET            ...

Opiskelija-avustukset vuonna 2019

Tervon kunta julistaa haettavaksi tervolaisille opiskelijoille vuonna 2019 myönnettävät 280 euron suuruiset opiskelija-avustukset 15.3.2019 mennessä.

Sosiaalitoimeen sosiaalityöntekijän määräaikainen virkasuhde 4.3.-31.5.2019

Tervon kunnan sosiaalitoimeen haetaan sosiaalityöntekijää määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 4.3. – 31.5.2019.

Laitoshuoltajan sijaisuus 9.5.-31.5.2019

Tervon kunnan siivouspalveluissa haettavana laitoshuoltajan sijaisuus.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus 18.3.2019 – 15.4.2020

Tervon kunnan sosiaalitoimeen haetaan sosiaalityöntekijää viransijaisuuteen 18.3.2019 – 15.4.2020

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaiheen kaavaehdotus

Pohjois-Savon maakuntavaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 19.11.2018 (21 §) Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaiheen. Maakuntahallitus on tehnyt toimeenpanopäätöksen...

Rakennusvalvonta muistuttaa laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista

Tervon kunnan rakennusvalvonta muistuttaa laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista. Lain mukaisesti tehty rakenteiden arviointi on tehtävä viimeistään 1.4.2019...

Tervon kunnan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteuttaminen

Uusille tervolaisille vauvaperheille annetaan 150 euron lahjakortti, jolla voi hankkia palveluita tervolaisista yrityksistä.
Vanhempainrahakauden päättyessä pienten lasten perheitä tuetaan 500...