Kunnan ja yritysten kesätyöpaikat

Tervon kunta ottaa kesätyöhön 16-21 vuotta tänä vuonna täyttäviä Tervossa kirjoilla olevia nuoria.

Opiskelija-avustukset

Tervon kunta julistaa haettavaksi tervolaisille opiskelijoille vuonna 2018 myönnettävät opiskelija-avustukset.

Jätehuollon palvelutaso luonnosvaiheessa

Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa vastaamalla palvelutasoa koskevaan lyhyeen kyselyyn 30.4.2018 mennessä.

Kunnaneläinlääkärin virka haettavana

Viran ensisijaisena toimipaikkana on Keiteleen kunta. Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan 13.4.2018 klo 15.00 mennessä.

Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta

Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

Tervon kunnan asiointiliikennepalvelu

Tervon kunnassa täydennetään asiointiliikennepalvelua kutsutaksi periaatteella.