Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Sivulle on koottu henkilötietolain mukaiset Tervon kunnan tietosuoja- ja rekisteriselosteet. 

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Kukin yksikkö vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Ota yhteyttä:

Tervon kunnan tietosuojavastaavat

Toimistosihteeri (perusturva)
Pirkko Väätäinen
044 7499 252
pirkko.vaatainen(a)tervo.fi

Järjestelmäasiantuntija
Jani Nuutinen
044 7499 320
jani.nuutinen(a)tervo.fi
 

Lähetä turvapostia