Takaisin

Pysytään pystyssä! - Tervon kunta jakaa kenkiin laitettavia liukuesteitä veloituksetta eläkeläisille

Pysytään pystyssä! - Tervon kunta jakaa kenkiin laitettavia liukuesteitä veloituksetta eläkeläisille

 

Tervon kunta jakaa tervolaisille eläkeläisille kenkien päälle puettavat liukuesteet veloituksetta. Liukuesteitä jaetaan tervolaisille tukemaan aktiivista liikkumista liikuntakyvyn ylläpitämiseksi ja turvaamaan liikkumista talviolosuhteissa.

 

Saimme lisää liukuesteitä jaettavaksi!

Liukuesteitä voi noutaa Tervon kirjastosta (Kirkkotie 5) asiakaspalvelun aukioloaikoina ma klo 12-18 ja ti-pe klo 9-15. Liukuesteitä jaetaan yksi pari / eläkeläinen. Liukuesteitä voi noutaa myös lähimmäiselleen. Noutohetkellä kerrotaan henkilön nimi, jolle liukuesteet on tarkoitettu.

 

Liukuesteitä jaetaan niin kauan kuin niitä riittää. Jaettavana on noin 90 paria.

 

Liikunta parantaa jaksamista ja tuo onnistumisen kokemuksia, virkistää mieltä ja kehoa. UKK-instituutin yli 65-vuotiaiden liikkumisen suosituksen mukaan pienetkin liikkumishetket kerrallaan riittävät parantamaan terveyttä ja toimintakykyä. Tutkimusnäyttö on osoittanut, että myös kevyemmällä liikuskelulla on terveyshyötyjä erityisesti vähän liikkuville. Kevytkin liikuskelu voi alentaa muun muassa verensokeri- ja rasva-arvoja. Lisäksi se vilkastuttaa verenkiertoa sekä vetreyttää lihaksia ja niveliä.

 

Kaatumistapaturmat ovat usein yllättäviä, mutta niitä voidaan myös ehkäistä. Säännöllinen liikunta auttaa säilyttämään toimintakyvyn ja ehkäisemään kaatumisia. On tärkeää harjoittaa lihaskuntoa ja tasapainoa kehittävää liikuntaa myös iäkkäänä. Jokapäiväinen arkiliikunta auttaa toimintakyvyn ylläpidossa.

 

Pihalla ja ulkona liikkuessa on tärkeää, että huomioidaan seuraavia seikkoja:

  • Mieti, ovatko käyttämäsi kulkuväylät kunnossa ja esteettömät.
  • Jos mahdollista, huolehdi riittävästä valaistuksesta ja hiekotuksesta. Tarvittaessa ota yhteyttä huoltoyhtiöön.
  • Valitse jalkineet sään ja alustan mukaan.
  • Tarkista aina vuodenajan muuttuessa apuvälineiden kunto ja varustelu, esimerkiksi kävelykepin jääpiikki.
  • Valitse jalkaa tukevat jalkineet.
  • Lisää liukkaalla kenkiisi liukuesteet, käytä nastakenkiä tai kaupunkikäyttöön suunniteltuja kitkakenkiä.
  • Varmista, että käyttämissäsi liukuesteissä ja kengissä on CE-merkintä. Huomioi, että nastat voivat olla liukkaat sisällä!

 

Kaatumiset yleistyvät ikääntyessä ja ne voivat aiheuttaa monenlaisia terveysongelmia, toimintakyvyn heikkenemistä sekä elämänlaadun alenemista. Kaatumisten ja liukastumisen ehkäisyyn on nyt ajankohtaista kiinnittää erityishuomiota ulkona liikkuessa, kun pihat ja tiet ovat jäiset. Liikenneturvan (Ramboll 2020) mukaan suurimmat liukastumisen syyt ovat erityisen liukas alusta, huono teiden tai alueiden kunnossapito, kenkävalinnan keliin sopimattomuus, pimeys, huono valaistus, kiire ja tarkkaamattomuus.

 

Tilastojen mukaan kaatumiset ja putoamiset aiheuttavat vuosittain lukuisia lonkkamurtumia ja aivovammoja ja ne koskettavat erityisesti ikääntyneitä. Tilastojen mukaan yli 80 -vuotiaista noin joka toinen kaatuu kerran vuodessa ja yli 65 -vuotiaista joka kolmas. Iäkkäiden kaatumistapaturmien määrä on kasvanut Suomessa voimakkaasti ikäihmisten määrän lisääntyessä. Kaatumistapaturmat aiheuttavat runsaasti hoidon ja hoivan tarvetta ja aiheuttavat runsaasti kärsimystä. (Alueellisen kaatumisen ehkäisyverkosto AKE 2022: Pysytään pystyssä! -opas, saatavilla: https://www.psshp.fi/documents/194344/340980/Pysyt%C3%A4%C3%A4n+pystyss%C3%A4+opas+-+Suomi.pdf/af225c45-0f16-18d2-9830-0bb8ac6a620c?t=1655096570124 )

 

 

Liukuesteitä voi noutaa Tervon kirjastosta (Kirkkotie 5) asiakaspalvelun aukioloaikoina ma klo 12-18 ja ti-pe klo 9-15. Liukuesteitä jaetaan yksi pari / eläkeläinen. Liukuesteitä voi noutaa myös lähimmäiselleen. Noutohetkellä kerrotaan henkilön nimi, jolle liukuesteet on tarkoitettu. 

 

Liukuesteet on hankittu vanhus- ja vammaisneuvoston toimesta Elli Kankkusen testamenttivaroilla.

 

Liukuesteitä on jaossa niin kauan kuin niitä riittää. Jaettavana on noin 90 paria.

 

 

Lisätietoja
Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri Juha Honkaselkä
044 749 9303, juha.honkaselka@tervo.fi

 

Hyte-koordinaattori Mari Jalava
044 749 9263, mari.jalava@tervo.fi


Ota yhteyttä:

Tervon kunta
017 499 111 (neuvonta)
tervon.kunta@tervo.fi

Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9.00-11.00 ja 12.00-14.00.

Chat-asiakaspalvelu on avoinna kirjaston aukioloaikojen mukaan.

Käynti- ja postiosoite
Tervontie 4, 72210 Tervo

Lähetä turvapostia