Takaisin

Työnantajan kesätyötukihakemus 2021

OHJE KESÄTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN JA KUNNAN KESÄTYÖTUEN HAKEMISEEN v. 2021

Kesätyöntekijän voi palkata yritys, yhteisö tai kotitalous ajalla 1.6. – 31.8.2021. Tervon kunta tukee nuoren palkkaamista 300 eurolla. Kesätyötuen piiriin kuuluvat 16–21-vuotiaat (tänä vuonna täyttävät) tervolaiset nuoret. Tukea myönnetään sellaisten nuorten palkkaukseen, jotka eivät ole työllistyneet kunnan kesätyöpaikkoihin. Tukea maksetaan vain kerran kesän aikana yhtä nuorta kohden, eikä työnantaja voi saada kesätyöntekijän palkkaukseen muuta tukea, esim. TE-toimiston palkkatukea. Sama työnantaja voi saada tukea kuitenkin useamman nuoren palkkaukseen.

Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen, maksaa palkan ja antaa työsuhteen päättyessä työtodistuksen ja palkkatodistuksen.

Työsuhteen keston tulee olla vähintään 3 viikkoa ja työajan tulee olla väh. 30 h/vko. Työaika voi olla enemmänkin, mutta silloin on huomioitava, että alle 18-vuotiaita työntekijöitä koskevat tietyt erityissäännökset. Työ ei saa vahingoittaa nuoren terveyttä tai kehitystä eikä haitata hänen koulunkäyntiään. Nuoren työn opastus ja työn valvonta on toteutettava erityisen hyvin. Työajoista ja rajoituksista lisätietoja saa mm. työsuojeluviranomaiselta www.tyosuojelu.fi.

Työnantajan tulee maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä huolehtia lakisääteisistä palkan sivukuluista eli sairausvakuutus-, eläke- ja vakuutusmaksuista. Jokaisen työnantajan on hyvä tarkistaa oman toimialansa työehtosopimuksen mukainen peruspalkka. Työnantajan tulee ilmoittaa tiedot palkanmaksusta tulorekisteriin viimeistään 5 päivää palkanmaksun jälkeen (+ erillisilmoitus koko kuukaudesta) www.tulorekisteri.fi. Tulorekisteristä tiedot menevät suoraan verohallinnolle, eläkeyhtiöille, työllisyysrahastolle ja erillisiä vuosi-ilmoituksia ei tarvita. Tapaturmavakuutuksen osalta riippuu yhtiöstä, mistä saavat tiedot. Pienelle työnantajalle helppo on viranomaisten ylläpitämä ilmainen www.palkka.fi -palkanlaskentaohjelma, josta ilmoitukset saa lähtemään automaattisesti.

Pakollisia maksuja ovat:

-työeläke- eli tyel-maksu, paitsi alle 17-vuotiaalle työntekijälle ei pakollinen
-tapaturmavakuutus, paitsi jos työnantajan vuoden aikana maksama palkkasumma jää alle 1300 €
-ryhmähenkivakuutus (otetaan, jos on myös tapaturmavakuutus)
-työttömyysvakuutus (17 v. alkaen), paitsi jos vuoden aikana maksettu palkkasumma jää alle 1300 €
-sotu- eli sairausvakuutusmaksu (16 v. alkaen).

Vakuutusten määräytymisessä auttavat vakuutusyhtiöt ja tilitoimistot.

Vinkki; pientyönantajille palkanmaksussa kätevä ohjelma on ilmainen www.palkka.fi, se ohjaa myös vakuutusmaksujen kanssa. Ohjeita palkkaukseen löytyy myös mm. www.palkkaus.fi ja verottajan nettisivuilta.

Työnantajalle tuki on veronalaista tuloa ja se ilmoitetaan muina tuloina veroilmoituksella.

Tuen hakemiseen on lomake, joka tulee palauttaa Tervon kuntaan työsuhteen päättymisen jälkeen. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen tositteita vastaan ja myönnetystä tuesta lähetetään kirjallinen päätös. Tuen maksamista varten työnantajan tulee toimittaa kopio työtodistuksesta, josta käy ilmi työllistetyn henkilötiedot, työtehtävät sekä työsuhteen ajankohta ja -kesto. Lisäksi työnantajan on toimitettava todiste palkanmaksusta ja maksetuista sosiaali- ja eläkemaksuista.

> Työnantajan kesätyötukihakemus 2021 [PDF]

Työnantajan toivotaan ilmoittavan vapaamuotoisesti nuoren palkkaamisesta etukäteen Tervon kuntaan sähköpostitse elinkeinoasiamiehelle sari.tulila(at)savogrow.fi.


Ota yhteyttä:

Tervon kunta
017 499 111 (neuvonta)
017 3872 240 (fax)
tervon.kunta@tervo.fi

Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9.00-11.00 ja 12.00-14.00.

Neuvonta ja chat-asiakaspalvelu
on avoinna ma-pe 8.00-15.00

Käynti- ja postiosoite
Tervontie 4, 72210 Tervo

Lähetä salattu viesti