Takaisin

Tervon kunta ottaa käyttöön eettisen ilmoituskanavan

Tervon kunta ottaa käyttöön eettisen ilmoituskanavan

Tervon kunta ottaa käyttöön eettisen ilmoituskanavan (nk. Whistleblowing) helpottamaan epäkohtien ja väärinkäytösten esiintuomista. Kaikkien yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä, on lain mukaan otettava käyttöön sisäinen ilmoituskanava.

Ilmoituskanavan kautta kunnan nykyinen tai entinen työntekijä, työnhakija, luottamushenkilö tai yhteistyökumppani voi jättää havaintonsa tai huolenaiheensa toiminnasta, joka on Tervon kuntakonsernin eettisten periaatteiden tai lakien vastaista. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi havaitsemistaan taloudellisista väärinkäytöksistä, tiedon ja omaisuuden väärinkäytöksistä tai epäasiallisesta käytöksestä.

Ilmoitus suositellaan tehtävän nimellä, mutta sen voi tehdä täysin anonyymisti. Epäilysten tueksi ei tarvitse olla todisteita, mutta ilmoitukset pitää tehdä hyvässä uskossa. Kaikkiin vilpittömässä mielessä tehtyihin väärinkäytösepäilyihin suhtaudutaan vakavasti. Tahallisesti vääriä tietoja ilmoittaneelle tai julkistaneelle voi tulla oikeudellisia seurauksia.

Kaikki aiheelliseksi osoittautuvat ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti vakioidun menettelytavan mukaisesti. Ilmoituksia käsittelee kolme erikseen nimettyä henkilöä. Ilmoituksia ei näe kukaan muu kuin niitä käsittelemään nimetyt ja asiaa tutkivat henkilöt, kaikkia heitä sitoo salassapitovelvoite. Ilmoittajansuojelun yleisenä edellytyksenä on, että ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan. 

Eettinen ilmoituskanava on ollut esiteltävänä yhteistyötoimikunnassa 21.3. ja se on hyväksytty kunnanhallituksessa 28.3. Linkki eettiseen ilmoituskanavaan tulee kunnan verkkosivuille 1.5.2023.

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221171

Lisätietoja antaa
Järjestelmäasiantuntija / tietosuojavastaava
Jani Nuutinen
p. 044 7499 320
jani.nuutinen(a)tervo.fi


Ota yhteyttä:

Tervon kunta
017 499 111 (neuvonta)
tervon.kunta@tervo.fi

Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9.00-11.00 ja 12.00-14.00.

Chat-asiakaspalvelu on avoinna kirjaston aukioloaikojen mukaan.

Käynti- ja postiosoite
Tervontie 4, 72210 Tervo

Lähetä turvapostia