Kaavoitus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, jossa erityisillä, lailla säädellyillä, suunnitelmilla eli kaavoilla varataan alueet erilaisten toimintojen, kuten asumisen, työnteon, liikenteen ja virkistyksen käyttöön.

Kaavoitusta Tervossa johtaa kunnanhallitus ja toteuttaa ympäristölautakunta ja maankäytön vastuualue. Kaavoitukseen liittyviin kysymyksiin vastaa rakennustarkastaja Jukka Korhonen.

 

Ota yhteyttä:

Rakennustarkastaja
Jukka Korhonen
044 7499 800
jukka.korhonen(a)tervo.fi

Taloussuunnittelija
Johanna Tamio
044 7499 351
johanna.tamio(at)tervo.fi