Löytöeläinpalvelut

Eläinsuojelulain (247/1996) 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Löytöeläintalojen yhteystiedot löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta. 

Jos löytöeläin on sairas tai loukkaantunut, tulee ensin ottaa puhelimitse yhteyttä kunnaneläinlääkäriin, joka arvioi, vaatiiko eläin välitöntä hoitoa. Kunnaneläinlääkärien yhteystiedot löytyvät tästä. Virka-ajan ulkopuolella päivystävän eläinlääkärin yhteystiedot saa soittamalla kenelle tahansa alueen kunnaneläinlääkärille ja kuuntelemalla puhelinvastaajaan nauhoitetun viestin.

Metsästyslain 55 §:n perusteella maanomistajalla tai metsästysoikeuden haltijalla on oikeus poistaa alueellaan luvattomasti irti oleva koira tai ottaa se talteen (poikkeuksena mm. opas- ja poliisikoirat). Jos koiralla on ajo tai haukku kesken, sen on kuitenkin annettava jatkua häiriintymättä puolen tunnin ajan. Jos koiran omistaja ei tämän ajan kuluessa hae koiraa pois, alueen omistaja tai metsästysoikeuden haltija voi keskeyttää ajon tai haukun sekä poistaa koiran alueeltaan tai ottaa sen talteen tai toimittaa löytöeläintaloon. Talteenotetusta metsästyskoirasta tulee ilmoittaa viipymättä koiran omistajalle, jos tämä on tiedossa, tai poliisille.

Koirien ja kissojen vapaanapito

Järjestyslain (612/2003) 14 §:n mukaan koirat on pidettävä kytkettynä taajamassa. Koira ja kissa on pidettävä kytkettynä kuntopolulla tai muulla juoksuradalla. Koirien ja kissojen omistajien on pidettävä huolta siitä, ettei eläin pääse yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikalle, toriaikana torille tai yleiseen käyttöön kunnostetulle hiihtoladulle tai urheilukentälle. Koiran omistajan on pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa, joihin kuuluvat esimerkiksi leikatut nurmikkoalueet ja päällystetyt tiet.

Järjestyslaki korvaa kuntien järjestyssäännöt.

Ota yhteyttä:

Tervon, Vesanto, Rautalampi, Suonenjoki
Maukolan tila
Minna Väänänen
040 5763 123
Joutenlahdentie 164, 72210 Tervo

Seuraa meitä Facebookissa

Pielavesi, Keitele
Anu Turunen
Länsi-Säviäntie 611, 72810 Jylhänkylä
annie987(a)hotmail.com
050 3267 293

Seuraa meitä Facebookissa