Päätöksenteko

Tervon kunnan toiminnasta päättävät kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja muut toimielimet. Ylintä päätösvaltaa käyttää asukkaiden neljän vuoden välein vaaleilla valitsema valtuusto.

Kunnallista päätöksentekoa kuvaa monivaiheisuus. Ennen kuin asiaa käsitellään kunnanvaltuustossa, sitä on valmisteltu huolellisesti viranhaltijoiden toimesta ja käsitelty asian toimialueen lautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Valmisteluvaiheessa eri toimijat tekevät tiiviisti yhteistyötä, jotta käsiteltävästä asiasta on mahdollisimman laaja taustatieto päätöksenteon tueksi. 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnan päätöksenteko on julkista. Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousten esityslistat julkaistaan niiden valmistuttua. Päätöspöytäkirjat julkaistaan internetissä mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja ne ovat tarkistettuja. 

Pöytäkirjanotteita muutoksenhakuohjeineen voi pyytää kunnan vaihteesta sähköpostilla osoitteesta tervon.kunta(a)tervo.fi.  

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousten esityslistat ja pöytäkirjat pidetään julkaisussa kaksi vuotta taaksepäin.

 

 

Ota yhteyttä:

Tervon kunta
017 499 111 (neuvonta)
tervon.kunta@tervo.fi

Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9.00-11.00 ja 12.00-14.00.

 

Käynti- ja postiosoite

Tervontie 4, 72210 Tervo

Lähetä turvapostia