Vinkit ja linkit rakentajalle

Hyvä rakentaminen vaatii tarkkaa ennakkosuunnittelua sekä rakennuttajan, suunnittelijoiden ja rakentajien tiivistä yhteistyötä. Rakentamista on aina syytä lähteä suunnittelemaan rakennuspaikkaa koskevien määräysten ja ohjeiden pohjalta.

Rakennuspaikan sijainti, maaston muodot ja muu ympäristö ohjaavat omalta osaltaan suunnittelua. Jo suunnittelun alkuvaiheessa on hyvä esitellä suunnitelmat rakennustarkastajalle.

Ota yhteyttä:

Rakennustarkastaja
Jukka Korhonen
044 7499 350
jukka.korhonen(a)tervo.fi

Taloussuunnittelija
Johanna Tamio
044 7499 351
johanna.tamio(at)tervo.fi