Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Kuntien lakisääteisenä velvoitteena on sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten julkaiseminen yleisessä tietoverkossa.

Sidonnaisuuksien ilmoittamista koskevan sääntelyn tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.  Lisäksi pyritään turvaamaan kunnan asukkaiden luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.  Ilmoitusvelvollisuudella voidaan estää ennakolta tilanteita, joissa luottamus viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan voi vaarantua. Kysymys on myös yleisesti poliittisen järjestelmän luotettavuudesta.

Koottavia sidonnaisuuksia ovat mm. jäsenyydet eri yritysten hallituksissa, kunnan omistamien yhtiöiden ja kuntayhtymien luottamuselimissä sekä liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen ulotetaan virkamiesten osalta kunnan johtoryhmän jäseniin ja luottamushenkilöiden osalta kunnanvaltuuston ja lautakuntien puheenjohtajiin, kunnanhallituksen jäseniin ja varajäseniin sekä MRL:n mukaisista valmistelutehtävistä kunnassa vastaavan toimielimen (tekninen ja ympäristölautakunta) jäseniin.

 

 

 

 

Ota yhteyttä:

Tervon kunta
017 499 111 (neuvonta)
tervon.kunta@tervo.fi

Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9.00-11.00 ja 12.00-14.00.

 

Käynti- ja postiosoite

Tervontie 4, 72210 Tervo

Lähetä turvapostia