Kunnan rekistereiden rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Tervon kunta kerää henkilötietoja lakisääteisten tehtävien ja erilaisten palveluiden suorittamista varten. Alta löydät tietosuojaselosteet käytössämme olevista rekistereistä. Voit myös halutessasi tutustua kunnan rekisteri- ja tietosuojaselosteen täyttöhjeisiin, joita on käytetty kunnassa apuna selosteiden tekemisessä.

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet on laadittu informoimaan asiakkaita mm. henkilörekistereiden käyttötarkoituksesta, tietosisällöstä, tietolähteistä ja tietojen luovutuksen periaatteista. Tietosuojaselosteesta käy ilmi myös asiakkaan oikeudet rekisteritietoihinsa.

Kukin rekisterinpitäjä (kunnanhallitus, lautakunta tai kunnan omistama yhtiö) vastaa omien selosteiden oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Selosteita kartutetaan ja päivitetään.

Ota yhteyttä:

Tietosuojavastaava
Jani Nuutinen
044 7499 320
jani.nuutinen(a)tervo.fi

Lähetä turvapostia


Käynti- ja postiosoite
Tervontie 4, 72210 Tervo