Vesihuolto

Puhdasta vettä tarvitaan jokaisessa kodissa päivittäin. Tervon Kehitys Oy:n vesilaitos huolehtii kirkonkylän alueella siitä, että vettä on joka hetki saatavilla luotettavasti ja edulliseen hintaan. Huolehdimme myös jätevesien viemäröinnistä ja puhdistamisesta toiminta-alueellamme niin, että vesistöt ja muu ympäristö säilyvät puhtaina.

Vesihuoltolaitoksen tehtävät:

  • vesi- ja viemärilaitoksen käyttötehtävät
  • liittymissopimusten valmistelu ja valvonta
  • johtokartaston ylläpito
  • vesi- ja viemärilaitosten, pumppaamoiden ja verkostojen kunnossapito
  • laitos- ja verkostoteknisten korjaussuunnitelmien laatiminen
  • korjaus-, perusparantamis- ja rakennuttamisasiat
  • valmiussuunnitelmien ylläpito

Liittyminen

Kiinteistön liittymä/sopimuksen siirroissa vesi- ja viemäriverkostoon tulee olla yhteydessä:

Jukka Korhonen
044 7499 350
jukka.korhonen(a)tervo.fi 

 

Ota yhteyttä:

Päivystys
045 140 9498

Liittyminen/sopimuksen siirrot
Jukka Korhonen
044 7499 800
jukka.korhonen(a)tervo.fi