Tervon kunnan viljelypalstat

 

Tervon kunta haluaa tuottaa iloa ja hyötyä ja vuokraa maksutta viljelypalstoja Savelasta kaikille halukkaille.

Yhden viljelypalstan koko on 5x5 m. Vuokraaja rajaa itse oman viljelypalstansa. Palstojen rajaaminen on aloitettava alueen reunasta ja täytettävä järjestyksessä. Palstojen väliin on jätettävä 80 cm kulkuväylä.

Viljelypalsta varataan huhtikuun loppuun mennessä tällä lomakkeella.
Mikäli varauksia saapuu määräaikaan mennessä enemmän kuin palstoja on tarjolla, palstat arvotaan.

 

Varaamalla palstan varauksen tekijä sitoutuu alla oleviin ehtoihin, joilla Tervon kunta luovuttaa käyttöoikeuden viljelypalstaan.

Tervon kunnan viljelypalstojen vuokraehdot

 1. Vuokra-aika alkaa, kun vuokranantaja on vahvistanut vuokralaiselle viljelypalstan varauksen ja se on voimassa viljelykauden kerrallaan. Vuokralaisella on etuoikeus palstan vuokraamiseen seuraavaksi kaudeksi. Palstan jatkokäytöstä tulee ilmoittaa vuosittain huhtikuun loppuun mennessä tällä lomakkeella. Tämän jälkeen mahdolliset vapautuvat palstat annetaan uudelleen varattavaksi.

 2. Palstan koko on 5x5 m ja se sijaitsee Lohitiellä. Vuokraaja mittaa ja rajaa itse oman viljelypalstansa. Palstojen rajaaminen on aloitettava alueen reunasta ja täytettävä järjestyksessä. Palstojen väliin tulee jättää 80 cm kulkuväylät.

 3. Vuokralainen ei saa siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle eikä luovuttaa palstaa muutenkaan pysyvästi kolmannen osapuolen käyttöön.

 4. Viljelyssä tulee huomioida, että palstat ovat pohjavesialueella.

 5. Palstalla voidaan viljellä yksi- ja monivuotisia vihannes-, yrtti- ja kukkakasveja. Puuvartisten kasvien (kuten marjapensaat) ja haitallisten vieraslajien viljely on kielletty. Kasvit on sijoiteltava siten, että ne ovat hoidettavissa omalta palstalta käsin eikä niistä aiheudu haittaa muille viljelijöille. Kaikkien viljelykasvien osien tulee pysyä palsta-alueella. Vuokraaja vastaa maan muokkaamisesta palstalla.

 6. Palstalle ei saa rakentaa minkäänlaisia rakennelmia, rakennuksia tai aitoja. Viljelytoimenpiteen voi käyttää harsoja.

 7. Viljelyssä ei saa käyttää kemiallisia kasvinsuojelu- tai torjunta-aineita. Rikkaruohot on kitkettävä sekä mahdollisesti viljelemättömän palstan osan kasvusto tulee pitää alle 20 cm korkeana ja vapaana rikkakasveista.

 8. Vuokraajan tulee huolehtia palstansa sekä palstan ympäristön siisteydestä. Palstalta peräisin oleva kompostoituva jäte on kompostoitava palstalla. Palstalta ei saa kuljettaa pois maa-ainesta. Vuokralainen vastaa sekajätteiden kuten roskien kuljettamisesta pois palstalta.

 9. Vuokranantaja ei vastaa viljelytuotteiden häviämisestä eikä muustakaan vuokralaisen omaisuuteen kohdistuvasta vahingosta.

 10. Alueella ei ole vesijohtoa. Kasteluvettä saa paikalle toimitetusta säiliöstä. Lisäksi vuokraaja voi kerätä palstallaan sadevettä.

 11. Avotulen teko palsta-alueella on kielletty. Roskien tai muiden jätteiden polttaminen on kielletty.

 12. Vuokrasopimuksen päättyessä on palsta-alue siistittävä seuraavaa viljelijää varten: kasvit ja muu viljelyvälineistö on poistettava palstalta. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokralaiselta palstan tyhjennys- ja siivouskustannukset, jos vuokralainen ei itse ole huolehtinut tyhjennyksestä.

 13. Mikäli vuokratun palstan viljelytoimia ei ole aloitettu eikä viiveestä ole ilmoitettu 15.6. mennessä, on vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus ja vuokrata palsta uudelleen.

 14. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokralaiselta kulut, jotka vuokralainen aiheuttaa tämän sopimuksen vastaisella toiminnalla, mm. ylimääräisestä siivouksesta aiheutuvat kulut.

 15. Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokraehtoja tarvittaessa viljelykausittain.

 16. Mikäli kunta joutuu ottamaan palsta-alueen muuhun käyttöön, irtisanomisaika on viljelykauden loppuun.

Ota yhteyttä:

Henna Ruuskanen

044 749 9224
henna.ruuskanen(a)tervo.fi