Yhteistyöllä vastuullista matkailua hanke

Toteuttaja: Tervon kunta

Yhteistyöllä vastuullista matkailua -hanke käynnistyy Tervossa. Hanke kartoittaa matkailun ja maankäytön tarpeita kunnan alueella ja pitkä tähtäimen tavoitteena on lisätä pysyvien asukkaiden, alueella vierailevien vapaa-ajan asukkaiden sekä matkailijoiden viihtyvyyttä ja viipymää.  

Hankkeessa syntyvä ”MasterPlan” suunnitelma on työkirja, joka muodostaa selkeän yhteisen suunnan ja linjaukset sekä tietoa valintojen taustaksi matkailuun liittyvään päätöksen tekoon sekä hankkeisiin. Matkailu on yksi Tervon kunnan strategisista painopisteistä ja valmistuva työkirja linjaa tältä osin strategian toimeenpanoa. Työkirja toimii myös taustamateriaalina rahoittajien suuntaan hankkeiden valmistelussa ja niiden rahoituskelpoisuuden arvioinnissa. Projektista viestitään kunnan omilla sivuilla sekä Tervon kunnan some-kanavissa. Yhteistyöllä vastuullista matkailua – hanke on Tervon kunnan matkailualueiden kehittämishanke, jonka rahoittaja on Pohjois-Savon liitto.

Tervon kunta haki loppuvuonna 2022 rahoitusta matkailuun liittyvään maankäytön suunnitteluun Pohjois-Savon liitolta. Saimme 72 000 € rahoituksen ajalle 1.12.2022 – 31.12.2023. Matkailu on merkittävä osa Tervon kunnan strategiaa, strategian painopisteinä ovat itsenäisyys, terve talous, luonto ja työ – yrittäjyys. Luonto-osiossa painotetaan kestävää luonnon käyttöä ja uusiutuvia energiamuotoja. Työ- ja yrittäjyysosiossa painopisteenä on monipuolinen elinkeinorakenne ja matkailu. Rahoituksella toteutettava ”Yhteistyöllä vastuullista matkailua” - hanke kokoaa Tervon kunnan alueen maanomistajat, yritykset ja vapaa-ajan asukkaat sekä matkailijat yhteiseen tiedonvaihtoon kunnan kanssa matkailualueiden kehittämistarpeista, jotta matkailua sekä vapaa-ajan asumista palvelevat rakenteet vahvistuisivat ja vastaisivat erilaisia tarpeita. Pysyvän asutuksen ja matkailun rinnakkaiseloa halutaan tukea ja ennaltaehkäistä matkailun aiheuttamia mahdollisia haittoja Tervon kunnan ympäristölle ja pysyvälle asutukselle. Hankkeen tavoitteena on, että tiedonvaihdosta ja tiedolla johtamisesta tehdään pysyvä käytäntö kunnassa matkailun kehittämisessä.

Matkailun kasvu Tervossa perustuu sekä yritysten lisääntyvään palvelutarjontaan että omatoimiseen luonnossa liikkumiseen reittien ja luontokohteiden lisääntyvän käytön kautta. Maankäytön suunnitteluun liittyvät olemassa olevien reittien linjausten, kuljettavuuden sekä ylläpidon kehittäminen sekä uusien reittien tarpeiden arviointi. Luontomatkailuun liittyvien opasteiden parantaminen on reittien ohella selvityksen kohteena. Lisäksi maankäytön sopimusten täsmentäminen ja niiden uudistaminen on tarpeen Tervon matkailua koskien.

Kohderyhmänä projektilla ovat Tervon kunta ja sen maankäytön suunnittelu ja hallinnointi, alueen pysyvät asukkaat sekä maanomistajat sekä alueella toimivat matkailuyritykset. Hankkeella luodaan tilannekuvaa matkailun kehittämiseen liittyvistä tarpeista ja terävöitetään kunnan linjauksia matkailua tukevien päätösten osalta. Projektin tavoitteena on lisätä pysyvien asukkaiden, alueella vierailevien vapaa-ajan asukkaiden sekä matkailijoiden viihtyvyyttä ja viipymää. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä alueen Kehittämisyhtiö Savogrown kanssa.
Yhteistyökumppaneina ovat alueen matkailuhankkeet Lakeland II ja Matkailun verkot vesille- hanke.
Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Pohjois-Savon liiton, Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Tervon kunnan ja Kehitysyhtiö SavoGrown edustajat sekä yrittäjäyhdistyksen edustaja.

Projektista lisätietoja antavat

Kunnanjohtaja
Lari Tiikasalo lari.tiikasalo@tervo.fi p. 044 7499 200

Yhteistyöllä vastuullista matkailua -hanke projektikoordinaattori
Aila Riikonen aila.riikonen@tervo.fi p. 050 3551 051