Kunnan yksityistieavustukset

Kunta voi myöntää yksityisteille avustusta tien kunnossapitoon ja perusparannushankkeisiin. Yksityisteitä avustetaan talousarvioon varatulla määrärahalla. Avustukset jaetaan suhteellisina, mikäli avustustarve on suurempi kuin varattu määräraha.
 
Kunnossapitoavustukset

Kunnan kunnossapitoavustukset ilmoitetaan vuosittain haettavaksi paikallislehdessä ja kunnan internetsivuilla. Avustusta haetaan kirjallisesti edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaisiin menoihin.

Kunnossapitoavustusten jakoperusteet:

1. Avustukseen oikeutettu tie

Kunnan avustusta voi saada vain yksityistien sille osalle, joka palvelee pysyvää asutusta tai yksityistielle, joilla on huomattavaa liikenteellistä merkitystä. Avustettavan yksityistien pituuden tulee olla vähintään 500 metriä. Valtion avustukseen oikeutetuilla yksityisteillä käytetään valtion tieviranomaisen vahvistamia tiepituuksia.

2. Laskentaperiaatteet

Kunnan avustus lasketaan yksityistien keskimääräisten kunnossapitomenojen mukaan, joihin hyväksytään osakastyö siltä osin kuin se vastaa enintään ko. osakkaan tiemaksua. Järjestäytymättömiä teitä avustetaan kiinteällä kilometritaksalla. Omavastuuosuutena vähennetään 100 metriä/ympärivuotinen asunto.

3. Valtion avustukseen oikeutettujen yhksityisteiden avustamisperiaatteet

Avustus on 60 % tien kunnossapitokustannuksista. Lauttojen ja jääteiden osalta avustus on 70 % ilman omavastuuosuutta. Valtion avustuksen kanssa kunta avustaa 80 %:iin saakka kunnossapitokustannuksista.

4. Kunnan avustusta saavien yksityisteiden avustamisperiaatteet

Avustus on 50 % tien kunnossapitokustannuksista.

5. Järjestäytymättömien yksityisteiden avustamisperiaatteet

Avustus on 200 €/km.

Ota yhteyttä:

Rakennustarkastaja
Jukka Korhonen
044 7499 350
jukka.korhonen(a)tervo.fi