Jätehuolto

Jätehuollon järjestäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä, jonka toteutuksesta vastaa kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, Jätekukko Oy.

Jätekukko vastaa jätekuljetusten järjestämisestä, liittymissopimuksista, laskutuksesta, toimialueensa ekopisteistä sekä hyötyjätteiden keräämisestä (keräyspaperia lukuun ottamatta). Yhtiöllä ei ole omaa kuljetuskalustoa, joten jätteiden kuljetukset hoidetaan urakoitsijoiden toimesta.

Jätekukko vastaa myös siitä, että kaikissa toimialueen kunnissa on vastaanottopiste ongelmajätteille. Kotitalouksien ongelmajätteet vastaanotetaan veloituksetta.

Jätekukon neuvojat antavat tietoa ja toimintaohjeita jätehuoltoon liittymisestä, jäteastioista, ongelma- ja hyötyjätteistä, lajittelusta sekä kompostoinnista.

Tervon kunnan jäteasema ja ekopisteet

Tervon jäteasema sijaitsee kunnanvarikolla, osoitteessa Lohitie 3. Tällä jäteasemalla ei oteta vastaan kotitalousjätteitä.

Jäteaseman aukioloajat:
  • Kesäaikana (1.5.-31.10.) pe klo 14-18
  • Talviaikana (1.11.-30.4.) pe klo 15-17

Ekopisteet

Rinki-Ekopiste, Myllytie 1
- paperi, metalli, lasi, kartonki, tekstiili

Alueellinen keräyspiste, Laiturintie 2
- paperi

ABC-Tervo, Laiturintie 2
010 762 9882
- ajoneuvoakut

Jätehuollon virainomaistehtävät

Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävistä vastaa Jätekukon toimialueen kuntien yhteinen jätelautakunta. Jätelautakunnan tehtävänä on kunnalle jätelainsäädännön nojalla kuuluvien jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvien viranomaistehtävien hoitaminen.

Jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan mm. seuraavista asioista:

  • jätteen keräyspaikasta määrääminen
  • päätökset kunnallisista jätehuoltomääräyksistä
  • päätökset jätehuoltomääräyksien poikkeamisista
  • jätetaksan hyväksyminen
  • jätemaksua koskevien muistutusten käsittely
  • jätehuollon palvelutasosta päättäminen

Jätelautakunnan tehtävänä on myös seurata jätelainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten toteutumista toimialueellaan.

Viranomaisvalvonnasta jätehuollon osalta kunnassa vastaa ympäristölautakunta ja rakennustarkaja-ympäristönsuojelusihteeri.

 

Ota yhteyttä:

Jätekukko Oy
Jätekukon asiakaspalvelu (vaihde)
017 3680 152
asiakaspalvelu(a)jatekukko.fi

Savo-Pielisen jätelautakunta
asiakaspalvelu
017 185 668
jatelautakunta(a)kuopio.fi

Ympäristönsuojelutarkastaja
Johanna Tuomainen
044 7499 322
johanna.tuomainen(a)tervo.fi