Tervon kunta hankkii yksityiseltä sektorilta tavaroita ja palveluita, joiden avulla se järjestää vastuullaan olevia palveluita. 

Julkisia hankintoja sääntelee hankintalainsäädäntö, joka perustuu Euroopan Unionin hankintadirektiiveihin. Niiden tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä sekä edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä.

Hankintoja toteutetaan hajautetusti kunnan osastoilla. Kunta voi käyttää hankintalain mukaisissa hankinnoissa myös hankintayhtiö Sansia Oy:n palveluja ja yhteishankintasopimuksia.

Tervon kunta noudattaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä kunnan omia periaatteita, sääntöjä ja ohjeita. Hankintoja koskevat linjaukset on kirjattu kunnan hankintaohjeeseen.

Tarjouspyynnöt ja pienhankinnat

Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset julkaistaan HILMA-palvelussa, joko kansallisesti tai EU-laajuisesti, hankinnan arvon mukaisesti. Kussakin hankintailmoituksessa kerrotaan, mistä tarjouspyynnöt löytyvät.

Sansian tekemien hankintojen tarjouspyynnöt löytyvät Tarjouspalvelu.fi -palvelusta.

Kansallisten kynnysarvojen alle jäävissä hankinnoissa eli pienhankinnoissa ei sovelleta hankintalakia. Pienhankinnat tehdään Tervon kunnan hankintaohjeen mukaisesti.