Kaavoitus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, jossa erityisillä, lailla säädellyillä, suunnitelmilla eli kaavoilla varataan alueet erilaisten toimintojen, kuten asumisen, työnteon, liikenteen ja virkistyksen käyttöön.

Kaavoitusta Tervossa johtaa kunnanhallitus ja toteuttaa ympäristölautakunta ja maankäytön vastuualue. Kaavoitukseen liittyviin kysymyksiin vastaa rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri Esko Tossavainen.

 

Ota yhteyttä:

Vs. rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri
Heli Autio
044 7499 355
heli.autio(a)tervo.fi

Vs. tekninen johtaja
Matti Maapuro
044 7499 373
matti.maapuro(a)tervo.fi