Kaavoitus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, jossa erityisillä, lailla säädellyillä, suunnitelmilla eli kaavoilla varataan alueet erilaisten toimintojen, kuten asumisen, työnteon, liikenteen ja virkistyksen käyttöön.

Kaavoitusta Tervossa johtaa kunnanhallitus ja toteuttaa ympäristölautakunta ja maankäytön vastuualue. Kaavoitukseen liittyviin kysymyksiin vastaa rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri Esko Tossavainen.

 

Ota yhteyttä:

Rakennustarkastaja
Esko Tossavainen
044 7499 355
esko.tossavainen(a)tervo.fi
Virkavapaalla 18.11.2018 saakka.

Tekninen johtaja
Jukka Korhonen
044 7499 350
jukka.korhonen(a)tervo.fi