Kuntalaisaloite

Kuntalain (365/1995) mukaan asukkaalla on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Aloitteen tekemistä ei ole sidottu ikään, joten myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen.

Voit tehdä aloitteen sähköisesti Oikeusministeriön tarjoamassa turvallisessa ja maksuttomassa Kuntalaisaloite.fi –palvelussa:

 

 

Kuntalaisaloitteen voit tehdä myös

  • sähköpostitse: tervon.kunta@tervo.fi
  • postitse: Tervon kunta, Tervontie 4, 72210 Tervo

Aloite saa olla vapaamuotoinen, mutta sen teossa on hyvä huomioida muutamia asioita:

  • Aloite sisältää ehdotuksen tai esityksen asian etenemiseksi. (Huom! Mielipiteen tai palautteen voit antaa palautelomakkeella.)
  • Hyvä aloite on selkeä ja sisältää tiivistetysti perustelut ja faktat. Asian selventämiseksi voit liittää oheen esimerkiksi kartan tai muun kuvan.
  • Otsikossa on näkyvissä, että kyseessä on kuntalaisaloite.
  • Aloitteessa on mukana yhteystiedot. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan tieto aloitteen käsittelystä sekä pyydetään tarvittaessa lisätietoja.

 

 

Ota yhteyttä:

Tervon kunta
017 499 111 (neuvonta)
tervon.kunta@tervo.fi

Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9.00-11.00 ja 12.00-14.00.

 

Käynti- ja postiosoite

Tervontie 4, 72210 Tervo

Lähetä turvapostia