Toimiva Tervo

Tervon kunta on perustettu v. 1926, väkiluku on 1503 (tilastokeskus 2020). Syntyvyys ja asukasluku ovat sinnitelleet parin viime vuoden aikana hienoiseen nousuun. Vapaa-ajan asukkaita on enemmän kuin vakituisia asukkaita; 956 vapaa-ajan asuntoa ja 810 vakituista asuntoa. Kunnan pinta-alasta kolmannes on vettä.

Tervo on pendelöinti- ja asuinkunta. Tervon työllinen työvoima on 599 henkilöä, ja heistä 287 pendelöi eli lähes puolet. Eniten työllistäviä aloja ovat palvelut.

Tervossa on reilun puolenkymmentä vuotta satsattu kuntastrategian mukaisesti elinvoiman, yhteisöllisyyden ja matkailun kehittämiseen. Olemme myös Etelä-Kuopion kasvun reuna-aluetta.