Takaisin

Kunnan kesätyöpaikat haettavissa

KUNNAN JA YRITYSTEN KESÄTYÖPAIKAT

Tervon kunta ottaa kesätyöhön 16-21 vuotta tänä vuonna täyttäviä Tervossa kirjoilla olevia nuoria.

Tarjolla erilaisia tehtäviä eri hallintokunnissa ja tervolaisissa yrityksissä.

Palkkaa maksetaan vuonna 2022 570 euroa kolmen viikon osa-aikaiselta työajalta (Kvtes 2020-2021 II luku 3 § 2. mom.).

Vuonna 2022 yrityksille maksetaan nuoren työllistämisestä aiheutuneiden menotositteiden perusteella 300 €/työllistetty nuori. Yritysten tulee maksaa nuorelle vähintään ammattiryhmän minimipalkkaan, osa-aikatyöhön perustuva palkka. Yrityksen vastuulle jäävät nuoren työllistämisestä aiheutuvat työnantajan vastuut kuten esimerkiksi välilliset palkkausmenot, lakisääteiset työntekijän vakuutukset, työsopimuksen tekeminen ja työntekijän perehdyttäminen ja ohjaaminen. Työsuhde on yrityksen ja työntekijän välinen. Yritys ilmoittaa kunnalle 31.5.2022 mennessä, kuinka monta nuorta on mahdollista työllistää vuonna 2022.

Tukea voidaan myöntää nuorten perustamille 4H- tai muille yrityksille 300 €, silloin kun kyseessä on nuorten kesätyöllistäminen.

Kesän 2022 kesätyöpaikat julistetaan haettaviksi 31.5.2022 mennessä.

Sähköinen kesätyöhakemus

Työnantajan sähköinen kesätukihakemus


Tervossa 18.2.2022

Tervon kunnanhallitus