Takaisin

Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa – ikääntyneiden palveluiden asiakasmaksuihin muutoksia

Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa – ikääntyneiden palveluiden asiakasmaksuihin muutoksia

 

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialue tiedottaa voimaan tulevat ikääntyneiden palveluiden asiakasmaksut etukäteen tällä tiedotteella.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto on 31.10.2022 päättänyt hyvinvointialueen asiakasmaksuista ja hyväksynyt asiakasmaksuhinnaston, joka otetaan käyttöön 1.1.2023. Palveluiden piirissä olevien asiakkaiden asiakasmaksuissa saattaa tapahtua muutoksia. Muuttuneesta asiakasmaksusta tehdään päätös 1.1.2023 alkaen ja se toimitetaan asiakkaalle alkuvuodesta. Hyvinvointialueelle siirtymisen vuoksi asiakkaan täytyy tehdä uudelleen e-lasku ja suoramaksuvaltuutukset.

Uusi asiakasmaksuhinnasto kokonaisuudessaan löytyy aluevaltuuston kokouksen pöytäkirjasta 31.10.2022 §100 ja hyvinvointialueen verkkosivuilta joulukuussa. Asiakasmaksulainsäädännön mukaan kunnat tai kuntayhtymät ovat voineet päättää aikaisemmin tukipalveluiden maksuista. Tästä johtuen asiakasmaksujen yhtenäistäminen hyvinvointialueella koskee erityisesti tukipalveluita ja niiden maksut on koostettu tähän tiedotteeseen.

Keskeisten tukipalveluiden hinnat vuodelle 2023

 • Turvapalvelut kotiin annettavissa palveluissa
  • Turvapuhelimen kuukausimaksu tukipalveluasiakkaille 37 €/kuukaudessa
  • Turvapuhelimen kuukausimaksu säännöllisen kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaille 30 €/kuukaudessa
  • Laitteen käyttöönotto-, opastus ja asennusmaksu 35 €/kerta
  • Lisälaitteen käyttöönotto-, opastus ja asennusmaksu 20 €/kerta
  • GPS-turvakellon kuukausimaksu tukipalveluasiakkaille 60 €/kuukaudessa
  • GPS-turvakellon kuukausimaksu säännöllisen kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaille 45 €/kuukaudessa
  • Turva-auttajakäynti pelkille tukipalveluasiakkaille 12,20 €/käynti
    
 • Ateriat
  • Kotiin kuljetetun aterian maksu 7,46 €/ateria
  • Ateriapaketti tukipalveluin tuetussa asumisyksikössä 18,10 €/ateriapaketti
  • Kuljetusmaksut 5,20 €/kuljetuskerta
    
 • Päivätoiminta
  • Päivätoiminta kokopäivä (6–8 tuntia) 23 €
  • Päivätoiminta osapäivä (3–4 tuntia, sis. lounaan) 16 €
  • Etäpäivätoiminta 50 €/kuukaudessa
  • Edestakainen kuljetus päivätoimintaan 6,60 €/vuorokausi
    
 • Tukipalvelut palveluasumisessa
  • Tukipalvelumaksupaketti 1 (sisältää ateriat, turvapalvelut, siivouksen ja vaatehuollon) 420 €/kuukaudessa
  • Tukipalvelumaksupaketti 2 (sisältää ateriat ja turvapalvelut) 360 €/kuukaudessa
  • Ateriapalvelun kokonaismaksu 20,10 €/vuorokaudessa
  • Siivousmaksu 2,50 €/vuorokaudessa tai 76,00 €/kuukaudessa
  • Vaatehuoltomaksu 2,00 €/vuorokaudessa tai 60,80 €/kuukaudessa
Yhteystiedot: Lisätietoja asiakasmaksujen yhtenäistämisestä antaa kotiin annettavien palveluiden osalta kotihoitopalveluiden esimies Jonna Maapuro 044 7499 253 ja muiden osalta toimistosihteeri/sosiaaliohjaaja Niina Lappalainen 044 7499 252.