Takaisin

Tervon Kehitys Oy:n vesihuoltolaitoksen taksat nousevat 1.1.2023 alkaen

Tervon Kehitys Oy:n vesihuoltolaitoksen taksat nousevat 1.1.2023 alkaen

Tervon Kehitys Oy joutuu korottamaan vesihuoltolaitoksen taksoja 1.1.2023 alkaen. Nykyiset taksat ovat olleet voimassa huhtikuun alusta 2020 lähtien.

Taksojen tarkistaminen tuli välttämättömäksi, sillä

  • vesihuoltolaitoksen talous on ollut viime vuodet tappiollista mm. vuosien 2020 ja 2021 tappio on ollut yhteensä noin 45.000 €.
  • yleisiä kustannuksia kuvaava elinkustannusindeksi on noussut huhtikuun 2020 ja elokuun 2022 välisenä aikana n. 10,5 %
  • vesihuoltolaitoksella on toteutettu ja toteutetaan merkittäviä korvausinvestointeja mm. automaatioon, verkostoon ja vedenottamolle
  • ympäristöluvan vaatimuksien kasvamisen vuoksi pakollisia laiteinvestointeja on jouduttu toteuttamaan mm. puhdistamon UV-laitteisto, mikä on aiheuttanut merkittävästi lisää käyttökustannuksia
  • vesihuoltolaitoksen verkoston ja kaluston ikääntyessä remonttien ja korvausinvestointien tarve kasvaa

Edellä esitettyjen syiden vuoksi taksoja korotetaan 12 %.

Taksojen korotuksen vaikutus vesi- ja viemäripalvelujen piirissä olevalle 80 m3 vuodessa kuluttavalle on reilut 7 € kuukaudessa eli noin 85 € vuodessa. 150 m3 vuodessa kuluttavalle vesi- ja viemäripalvelujen piirissä olevalle vaikutus on 11 € kuukaudessa eli 132 € vuodessa.

LIITE: Vesihuoltolaitoksen taksat 1.1.2023 alkaen

Tervon Kehitys Oy
Tervon Biolämpö ja Vesi
Jukka Korhonen
vesihuolto- ja lämpölaitosliiketoimintojen johtaja