Rakennusvalvonnan maksut

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan kunnalle maksun tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä. Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kunnassa voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

Ota yhteyttä:

Rakennustarkastaja
Esko Tossavainen
044 7499 355
esko.tossavainen(a)tervo.fi
Virkavapaalla 18.11.2018 saakka.

Tekninen johtaja
Jukka Korhonen
044 7499 350
jukka.korhonen(a)tervo.fi

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat Maa-ainesten ottamisen viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat