Rakennusvalvonnan maksut

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan kunnalle maksun tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä. Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kunnassa voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

Ota yhteyttä:

Vs. rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri
Heli Autio
044 7499 355
heli.autio(a)tervo.fi

Vs. tekninen johtaja
Matti Maapuro
044 7499 373
matti.maapuro(a)tervo.fi

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat Maa-ainesten ottamisen viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat