Muutoksenhaku sosiaalihuollon päätöksiin

Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa päätökseen, asiakas voi hakea muutosta ensin oikaisuvaatimuksella kunnan perusturvalautakunnalta ja sen jälkeen valituksella hallinto-oikeudelta. Viimeinen valitusaste on korkein hallinto-oikeus. Asiakkaan saaman päätöksen liitteenä on muutoksenhakuohje, jossa kerrotaan mm. muutoksenhakuaika ja osoite, johon oikaisuvaatimus tai valitus lähetetään.

Sosiaaliasiamies antaa tarvittaessa neuvontaa muutoksenhaussa, kun asiakas on tyytymätön kunnan viranomaisen sosiaalihuoltoa koskevaan päätökseen. Sosiaaliasiamiehen tehtäviin eivät kuulu Kelan, vakuutuslaitosten, edunvalvonnan tai työvoimahallinnon asiat.

 

Ota yhteyttä:

Sosiaaliasiamies

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Puhelinvaihde 017 173 311
https://pshyvinvointialue.fi