Päivähoidon asiakasmaksut

Päivähoitomaksu määräytyy perheen veronalaisten ansio- ja pääomatulojen sekä verosta vapaiden tulojen ja perheen koon perusteella. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Päivähoitomaksua määrättäessä perheen bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Maksu määräytyy jäljelle jäävästä tulosta seuraavien prosenttien mukaisesti (1.8.2018 alk.):

Perheen
koko

Tuloraja
€/kk

Maksu
%

2

2102

10,7

3

2713

10,7

4

3080

10,7

5

3447

10,7

6

3813

10,7

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 289 euroa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 50% nuorimman lapsen maksusta eli 145 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta perittävä kuukausimaksu on enintään 20% nuorimman lapsen maksusta eli 58 euroa. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Tervon kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä tuntipohjainen laskutusjärjestelmä. Alla olevasta taulukosta käy ilmi maksuprosentti ja ylin kuukausimaksu varatun hoitoajan mukaan:

t/kk                                     %                   €/kk

alle 85 tuntia/kk                  50.00             145.00

86 - 120 tuntia/kk               70.00             202.00

121 - 145 tuntia/kk              80.00            231.00

146 - 165 tuntia/kk              90.00            260.00

166 - 185 tuntia/kk             95.00             275.00

yli 186 tuntia/kk                  100.00           289.00

 

Ota yhteyttä:

Tupsukorvat (pienten puoli)
044 7499 264

Pähkinänsärkijät (isojen puoli)
044 7499 262

Iltapäivätoiminta
044 7499 327

Vs. varhaiskasvatuspalveluiden esimies
Marjo Tolonen
044 7499 261
marjo.tolonen(a)tervo.fi

Käynti- ja postiosoite

Parkkitie 2, 72210 Tervo

Kurrekummun facebook -sivu

Seuraa meitä Facebookissa