Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen veronalaisten ansio- ja pääomatulojen sekä verosta vapaiden tulojen ja perheen koon perusteella. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Päivähoitomaksua määrättäessä perheen bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Maksu määräytyy jäljelle jäävästä tulosta seuraavien prosenttien mukaisesti (1.8.2021 alk.):

 

TULORAJAT

perheen koko

tuloraja €/kk

Maksu alkaen 27 €,
jos tulot vähintään

Maksu 288€,
jos tulot enemmän kuin

2

2798

3050

5485

3

3610

3862

6297

4

4099

4351

6786

5

4588

4840

7275

6

5075

5327

7762

                                                                                                                              

Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Lisäksi sisaruksilta toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti on (10,7%).

 

Tervon kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä tuntipohjainen laskutusjärjestelmä.

Alla olevasta taulukosta näet tämän hetkiset maksuprosentit ja ylimmän kuukausimaksun varatun hoitoajan mukaan.

Hoitoaika h/kk

%

korkein kk maksu €/kk

alle 85 h/kk

50

144

86 - 120 h/kk

65

187

121 - 150 h/kk

85

245

151 ->

100

288

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 1503/2016 6 § mukaan: OSAPÄIVÄHOITO
 

OSAPÄIVÄHOITO ja ESIKOULULAISTEN AP/IP HOITO

(esikoululaisten ap/ip hoito 1.1.2020 alkaen)

hoidontarve h/vk

kuukausimaksu % kokoaikaisen
varhaiskasvatuksen maksusta

enintään 20h

60 %

enemmän kuin 20h, mutta vähemmän kuin 35h

70 %

 (kunnan suhteuttama)

vähintään 35h

100 %

 

Ota yhteyttä:

Tupsukorvat (pienten puoli)
044 7499 264

Pähkinänsärkijät (isojen puoli)
044 7499 262

Iltapäivätoiminta
044 7499 327

vs. varhaiskasvatuspalveluiden esimies
Marjo Tolonen
044 7499 261
marjo.tolonen(a)tervo.fi

Käynti- ja postiosoite

Parkkitie 2, 72210 Tervo

Kurrekummun facebook -sivu

Seuraa meitä Facebookissa