Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen veronalaisten ansio- ja pääomatulojen sekä verosta vapaiden tulojen ja perheen koon perusteella. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Päivähoitomaksua määrättäessä perheen bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Maksu määräytyy jäljelle jäävästä tulosta seuraavien prosenttien mukaisesti (1.8.2021 alk.):

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat:

Perheen
henkilömäärä

Tuloraja 1.8.2021
euroa/kk

Tuloraja 1.8.2022
euroa/kk

Maksuprosentti

2

2798

2913

10,7 %

3

3610

3758

10,7 %

4

4099

4267

10,7 %

5

4588

4777

10,7 %

6

5075

5284

10,7 %

                                                                                                                              

Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu on 295 euroa. Alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa 1.8.2022 lähtien.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa tarkemmin säädetyllä tavalla.

 

Tervon kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä tuntipohjainen laskutusjärjestelmä.

Alla olevasta taulukosta näet tämän hetkiset maksuprosentit ja ylimmän kuukausimaksun varatun hoitoajan mukaan.

Hoitoaika h/kk

%

korkein kk maksu €/kk

alle 85 h/kk

50

144

86 - 120 h/kk

65

187

121 - 150 h/kk

85

245

151 ->

100

288

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 1503/2016 6 § mukaan: OSAPÄIVÄHOITO
 

OSAPÄIVÄHOITO ja ESIKOULULAISTEN AP/IP HOITO

(esikoululaisten ap/ip hoito 1.1.2020 alkaen)

hoidontarve h/vk

kuukausimaksu % kokoaikaisen
varhaiskasvatuksen maksusta

enintään 20h

60 %

enemmän kuin 20h, mutta vähemmän kuin 35h

70 %

 (kunnan suhteuttama)

vähintään 35h

100 %

 

Ota yhteyttä:

Tupsukorvat (0-4-vuotiaat)
044 7499 264

Pähkinänsärkijät (5-vuotiaat)
044 7499 262

Iltapäivätoiminta
044 7499 327

Varhaiskasvatuspäällikkö
Marjo Tolonen
044 7499 261
marjo.tolonen(a)tervo.fi

Käynti- ja postiosoite

Parkkitie 2, 72210 Tervo

Kurrekummun facebook -sivu

Seuraa meitä Facebookissa