Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen ja muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten lisäksi on noudatettava Tervon kunnan rakennusjärjestystä. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia rakentamiseen liittyviä määräyksiä.

Rakennusjärjestyksessä säädetään muun muassa rakentamisen sijoittumisesta, lupien tarpeesta ja rakennetun ympäristön hoidosta sekä rakentamisesta ranta-alueella ja vesihuollon järjestämisestä sekä rakentamisesta pohjavesialueilla.

Ota yhteyttä:

Rakennustarkastaja
Esko Tossavainen
044 7499 355
esko.tossavainen(a)tervo.fi
Virkavapaalla 18.11.2018 saakka.

Tekninen johtaja
Jukka Korhonen
044 7499 350
jukka.korhonen(a)tervo.fi

Tervon kunnan rakennusjärjestys