Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen ja muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten lisäksi on noudatettava Tervon kunnan rakennusjärjestystä. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia rakentamiseen liittyviä määräyksiä.

Rakennusjärjestyksessä säädetään muun muassa rakentamisen sijoittumisesta, lupien tarpeesta ja rakennetun ympäristön hoidosta sekä rakentamisesta ranta-alueella ja vesihuollon järjestämisestä sekä rakentamisesta pohjavesialueilla.

Ota yhteyttä:

Vs. rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri
Heli Autio
044 7499 355
heli.autio(a)tervo.fi

Vs. tekninen johtaja
Matti Maapuro
044 7499 373
matti.maapuro(a)tervo.fi

Tervon kunnan rakennusjärjestys