Vinkit ja linkit rakentajalle

Hyvä rakentaminen vaatii tarkkaa ennakkosuunnittelua sekä rakennuttajan, suunnittelijoiden ja rakentajien tiivistä yhteistyötä. Rakentamista on aina syytä lähteä suunnittelemaan rakennuspaikkaa koskevien määräysten ja ohjeiden pohjalta.

Rakennuspaikan sijainti, maaston muodot ja muu ympäristö ohjaavat omalta osaltaan suunnittelua. Jo suunnittelun alkuvaiheessa on hyvä esitellä suunnitelmat rakennustarkastajalle.

Ota yhteyttä:

Vs. rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri
Heli Autio
044 7499 355
heli.autio(a)tervo.fi

Vs. tekninen johtaja
Matti Maapuro
044 7499 373
matti.maapuro(a)tervo.fi