Sinun oikeutesi

Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuivat ja yhdenmukaistuivat EU-jäsenmaissa. Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Tietojen tarkastusoikeus
Tietosuojaselosteissa on kerrottu millaisia tietoja rekistereihin kerätty, ja mitä käyttötarkoitusta varten. Rekisteröity voi halutessaan tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekistereihin, ja tarvittaessa varmistaa, että häntä koskevat tiedot ovat oikein rekisterissä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen oikaisua. Oikaisu voi olla virheellisten tietojen korjaus, vanhentuneiden tai tarpeettomien tietojen poisto tai puutteellisten tietojen täydentäminen.
 
Oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyllä on tietyissä poikkeustilanteissa oikeus vaatia, että häntä koskevat tiedot poistetaan kokonaan rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tilanteissa, joissa tietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisten tehtävin hoitamisessa tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämisessä. Henkilötietojen käsittelyssä ja niiden säilytyksessä noudatetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmaa sekä viranomaisten antamia säilytysaikaohjeita.
 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa käytön rajoittamista tai vastustaa tietojen käyttöä. Tietojen käytön rajoittamista voi vaatia esimerkiksi siinä tilanteessa, että tiedot ovat virheellisiä. Tietojen käytttöä voi vastustaa, jos rekisteröidyllä on jokin henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvä erityinen syy.
 
Jos rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä, on sen mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava rajoittamisesta kaikille niille tahoille, joille tietoja on aiemmin luovutettu.
 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Oikeus siirtää tietoja ei koske sellaista henkilötietojen käsittelyä joka on tarpeen yleisen edun vuoksi tai julkisen vallan käytössä. Mikäli henkilötietoja käsitellään jollakin muulla perusteella, rekisteröity voi pyytää häntä koskevat tiedot ja halutessaan siirtää ne toiseen rekisteriin tai järjestelmään.
 
Oikeus tehdä ilmoitus viranomaiselle tietosuojapoikkeamasta
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä ilmoitus viranomaiselle (tietosuojavaltuutettu), jos hän epäilee että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai virheitä. Ensin on syytä kuitenkin olla yhteydessä rekisterinpitäjään, ja tehdä sinne oikaisupyyntö. Tietosuojavaltuutetun sivuilla on tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekoon. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs 00520 HELSINKI
p. 029 56 66700
tietosuoja(at)om.fi
 
Toimintaohjeet
Täytä sähköinen henkilötietojen tarkastus- tai oikaisupyyntölomake tai tulosta ja toimita se täytettynä ja allekirjoitettuna henkilökohtaisesti Tervon kunnan kirjaamoon (Tervontie 4, Tervo) tietojen pyytäjän henkilöllisyyden todentamiseksi.

Ota yhteyttä:

Tietosuojavastaava
Jani Nuutinen
044 7499 320
jani.nuutinen(a)tervo.fi

Lähetä turvapostia


Käynti- ja postiosoite
Tervontie 4, 72210 Tervo