Kunnan toimintaa ohjaavat ohjeet

Tervon kunnan kuntastrategia

Hallintosääntö ja liitteet (Kunnan konserniohje hallintosäännön 4 luku)

Talousarvio 2019

Tilinpäätös 2018

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus
 

Kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset (tulossa)


Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet (tulossa) ja lomake sidonnaisuuden ilmoittamiseen

Luottamushenkilöpalkkioiden korvaukset ja perusteet (tulossa)