Kunnan toimintaa ohjaavat ohjeet

Tervon kunnan kuntastrategia

Hallintosääntö ja liitteet (Kunnan konserniohje hallintosäännön 4 luku)

Talousarvio 2020

Tilinpäätös 2019

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus
 

Kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset (tulossa)


Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet (tulossa) ja lomake sidonnaisuuden ilmoittamiseen

Luottamushenkilöpalkkioiden korvaukset ja perusteet (tulossa)

 

 

 

 

 

Tervon kunnan laaja hyvinvointikertomus 2017-2021