Talousvesivalvonta

Talousvedellä tarkoitetaan vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistamiseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen.

Talousvettä toimittavia laitoksia ovat kaikki laitokset, jotka jakavat vesijohtovettä taikka pakkaavat pulloissa tai säiliöissä myytävää vettä. Ennen kuin laitos tällainen voi aloittaa toimintansa ja ryhtyä toimittamaan vettä, Tervon kunnan ympäristöterveyspalveluiden tulee hyväksyä laitos.

Talousvesi ei saa aiheuttaa käyttäjälleen missään vaiheessa terveyshaittaa tai –vaaraa. Tämän vuoksi veden laatua valvotaan säännöllisesti. Talousvedessä ei saa olla mitään eliöitä (bakteereita, viruksia tai loisia) eikä aineita (kemikaalit) sellaisina määrinä, että niistä voisi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle. Jos talousvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja vedestä voi aiheutua haittaa terveydelle, Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut ryhtyy yhdessä vettä toimittavan laitoksen kanssa selvittämään mistä veden laadun häiriö johtuu sekä toimenpiteisiin mahdollisen taudin le-viämisen ehkäisemiseksi. Tarvittaessa veden käyttäjille annetaan ohjeet siitä, miten arvioitu terveyshaitta voidaan ehkäistä.

Kun havaitset veden laadussa normaalista poikkeavaa hajua, makua tai väriä tai saat tiedon mahdol-lisesti veden laatuun vaikuttavista tekijöistä, ilmoita havainnoistasi sekä tiedoistasi välittömästi talousvettä toimittavalle vesilaitokselle tai Tervon kunnan ympäristöterveyspalveluihin. Mikäli kyseessä on vakava erityistilanne tai onnettomuus, josta tulisi ilmoittaa virka-ajan ulkopuolella, voit ottaa yhteyttä myös päivystävään kunnan eläinlääkäriin.

 

Lomakkeet ja ohjeet Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Valvontasuunnitelma 2015-2019

Ota yhteyttä:

Ympäristöterveystarkastaja
Vesa Aula
044 7499 424
vesa.aula(a)tervo.fi

Ympäristöterveystarkastaja
vs. Maarit Vihottula
044 7499 422
maarit.vihottula(a)tervo.fi

Ympäristöterveystarkastaja
Niina Niskanen
044 7499 420
niina.niskanen(a)tervo.fi

Suonenjoen toimipaikka
Rautalammintie 11 b
77600 Suonenjoki

Ympäristöterveystarkastaja
Liisa Ruuska
044 7499 423
liisa.ruuska(a)tervo.fi

Pielaveden toimipaikka
Puustellintie 35
72400 Pielavesi