Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa kaavoituksesta ja maankäytöstä, kunnan rakennuttamisesta, kunnan kiinteistöjen ja yleisten alueiden ylläpidosta sekä vesi- ja jätehuollosta. 

Lautakunnan asioiden esittelijänä ja sihteerinä toimii tekninen johtaja.

Tekninen lautakunta 2017-2021

Puheenjohtaja
Minna Puranen

Varapuheenjohtaja
Juhani Tähtivaara

Jäsenet
Jussi Simonen
Riitta Pulli
Terhi Karppanen
Jukka Järvinen
Bernhard Nukka

Ota yhteyttä:

Tekninen johtaja
Jukka Korhonen
044 7499 350
jukka.korhonen(at)tervo.fi
- lautakunnan asioiden esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä