Terveyspalvelut

Terveyspalveluita järjestää perusterveydenhuollon osalta liikelaitos Kysteri, Nilakan yksikkö, Tervon terveysasema ja erikoisairaanhoidon osalta Kuopion yliopistosairaala KYS