Työllisyyspalvelut vastaa tukityöllistämisestä kunnan omiin palveluihin, yrityksiin edelleensijoittamisesta sekä työllisyyttä edistävien palveluiden kehittämisestä. Kunnallisen työllisyyspalvelun lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat:

  • Ikääntyvien työllistämisvelvoite (laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista)
  • Työmarkkinatuen rahoitusvastuu (työttömyysturvalaki)
  • Työikäisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö (osana kunnan hyvinvointistrategiaa)
  • Yhteistoimintavelvoite ja TYP-johtajuus (laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta)

Tukityöllistäminen kuntaan

Kuntaorganisaatioon työllistetään vuosittain muutama henkilö. Työllistetyillä on oltava oikeus palkkatukeen, joka perustuu joko osaamisen vajeeseen tai terveydellisiin syihin. Työtehtäviä on tarjolla esimerkiksi kasvatusalalta. Tavoitteena on edistää työttömien tervolaisten työelämäosallisuutta sekä vahvistaa heidän ammatillista osaamistaan ja työmarkkinakelpoisuuttaan. Kuntaan työllistäminen keskittyy erityisesti sellaisiin työnhakijaryhmiin, joilla on erityisiä haasteita avoimille työmarkkinoille siirtymisessä. Tällaisia ryhmiä voivat olla nuoret, osatyökykyiset, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttaneet sekä ikääntyneet.

Edelleensijoittaminen yrityksiin

Kunta voi edelleensijoittaa palkkaamansa työntekijän yritykseen, jolloin työnjohtovelvoite siirtyy kunnalta yritykseen, mutta palkanmaksajana toimii edelleen kunta. Näin on voitu helpottaa yritysten työvoimatarvetta esimerkiksi kausitöissä ja tarjota samalla työntekijöille tilaisuuksia työskennellä monipuolisemmin. Kunta suorittaa palkanmaksun ennankonpidätyksineen normaalisti työntekijälle ja laskuttaa tämän jälkeen käyttäjäyritykseltä sopimuksen mukaisen arvonlisäverollisen korvauksen.

Edelleensijoittaminen on soveltunut erityisesti sellaisille työnantajille, jotka haluavat tutustua tarjolla olevaan työvoimaan vähäisellä riskillä ja kevyellä hallinnolla. Yhteistyö mahdollistaa työn ja tekijän kohtaamisen sekä lyhytaikaisissa että pidempiaikaisissa työvoimatarpeissa. Yrityksellä on mahdollisuus rekrytoida työntekijä heti määräaikaisen työsuhteen jälkeen, mikäli työntekijä osoittautuu työhön soveltuvaksi.

Ota yhteyttä:

Tervon kunta
017 499 111 (neuvonta)
tervon.kunta@tervo.fi

Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9.00-11.00 ja 12.00-14.00.

 

Käynti- ja postiosoite

Tervontie 4, 72210 Tervo

Lähetä turvapostia