Vesihuolto

Puhdasta vettä tarvitaan jokaisessa kodissa päivittäin. Tervon kunnan vesilaitos huolehtii kirkonkylän alueella siitä, että vettä on joka hetki saatavilla luotettavasti ja edulliseen hintaan. Huolehdimme myös jätevesien viemäröinnistä ja puhdistamisesta toiminta-alueellamme niin, että vesistöt ja muu ympäristö säilyvät puhtaina.

Vesihuoltolaitoksen tehtävät:

  • vesi- ja viemärilaitoksen käyttötehtävät
  • liittymissopimusten valmistelu ja valvonta
  • johtokartaston ylläpito
  • vesi- ja viemärilaitosten, pumppaamoiden ja verkostojen kunnossapito
  • laitos- ja verkostoteknisten korjaussuunnitelmien laatiminen
  • korjaus-, perusparantamis- ja rakennuttamisasiat
  • valmiussuunnitelmien ylläpito

Liittyminen

Kiinteistön liittämiseksi vesi- ja viemäriverkostoon tulee olla yhteydessä tekniseen johtajaan.

 

Ota yhteyttä:

Teknisen toimen päivystys
017 499 353

Toimistosihteeri (laskutus)
-
044 7499 351
-

Vesilaitoksen laitosmies
Pekka Puranen
044 7499 352
pekka.puranen(a)tervo.fi

Tekninen johtaja
Vs. Matti Maapuro
044 7499 373
matti.maapuro(a)tervo.fi

Vesihuoltolaitoksen vesimaksutaksat Vikailmoitus